Privata markägare rättslösa?


En markägare i Aneby Småland har tvingats upplåta mark till den nya kraftledningen Sydvästlänken. I ett regeringsbeslut har bestämts, efter ledningsrättsbeslut hos Lantmäteriet, var ledningen ska gå fram och hur bred ledningsgatan får vara. Svenska Kraftnät (SvK) avverkade lika fullt kalgatan 6 meter utanför det tillåtna området längs hela ledningsgatan på den berörda fastigheten.

+ There are no comments

Add yours