Preventiv mödravård har kollapsat i Blekinge – inga cellprovskontroller


Asylkrisen har fått den preventiva och mycket kostnadseffektiva mödravården i Blekinge att kollapsa. Man tar inte längre cellprovskontroller på grund av det stora antalet asylsökande och ca 1 000 kvinnor har inte kallats in för kontroll. Cellprovskontrollerna kan förvisso upplevas som obehagliga, men är billig och kostnadseffektiv preventiv sjukvård. Därmed kan man upptäcka cancer i mycket god tid, kraftigt minska kostnaderna, rädda liv och kraftigt minska lidande. Sverige har som bekant, eller hade, bland världens bästa cancervård, åtminstone bäst i Norden.

+ There are no comments

Add yours