Preppingens grunder A: Dricksvatten


Härmed inleds en serie inlägg i preppingens grunder. Inledningsvis tittar vi på det viktigaste de flesta saknar i händelse av en allvarligare kris, nämligen dricksvatten. Inom prepping och överlevnad pratar man ofta om treregeln. I extrema situationer klarar man sig tre veckor utan mat, tre dagar utan vatten, tre timmar oskyddad mot extremt väder, tre minuter utan syre och tre sekunder utan hopp.

+ There are no comments

Add yours