Prätorernas marknad


Lew Rockwell har en intressant artikel som Motormännens amerikanska motsvarighet, National Motorists Association, hjälpt till att sammanställa. Det handlar om polisens metod att sätta upp mål för hur många trafikböter de ska skriva ut. Vissa stater har förbud mot att sätta upp sådana mål andra har det inte.
I de stater där polisen får sätta upp sådana mål, kan de göra det av en mängd olika skäl.

+ There are no comments

Add yours