Politiserad utbildning


Jag skrev nyligen om ”forskningens förflackning”, den har också vidare konsekvenser, i skolan. Om forskningen inte bryr sig om att relevansen i den ”sanning” de producerar, då finns det ingen utveckling att undervisa om i den allmänna skolans grundutbildning.
Men problemet är värre än så. I början av demokratiernas utveckling, ja redan innan man vågade sig på det samhällsexperiment som införande av demokrati utgör, var man övertygad om att det skulle fungera endast med en välinformerad, skolad, allmännhet.

+ There are no comments

Add yours