Polisanmälan mot SVK och Lantmäteriet


Nobynäs anmälan om brott mot bland annat rättegångsbalken och jordabalken har av polisen (kommisarie Jerry Prim i Jönköping) i delarna mot Svenska Kraftnät avskrivits i brist på bevis. I ärendet osant intygande (mened) för Lantmäteriet är det fortfarande öppet. Men bevisen bifogades av markägaren med anmälan och de var otvetydiga. Problemet är väl snarare att de som pekades ut som brottslingar är statliga tjänstemän med uppdrag att utöva offentlig makt. Då får enskilda privatpersoner och företagare tåla att lagen sätts åt sidan för det allmänna goda.

+ There are no comments

Add yours