Pensionärerna har faktiskt fått högre och högre pensioner


Den vedertagna sanningen sägs vara att vi får lägre och lägre pensioner. Köpkraftskorrigerat gäller detta dock ej än så länge och inte heller i nominella belopp. Medianinkomsten har blivit högre och högre, åtminstone för åldern 65 – 70. […] Som man ser har inkomsterna ökat väsentligt för den yngre medianpensionärerna, trots att det sägs att de fått det allt sämre. Medianen påverkas förstås av att allt fler fortsätter jobba efter 65 års ålder, men man kan också tänka att tjänstepensioner faktiskt växt på ett bra sätt, alternativt att man har privat pensionssparande.

+ There are no comments

Add yours