Peak USA?


Det pratas om huruvida vi nått peak president, dvs en nivå där presidentämbetet i USA nått sin högsta maktbas, varefter det går utför. USA är fortfarande ett enormt framgångsrikt land, med en betydande del av världens produktion, forskning, kultur, film, musik, TV, författare etc etc. Däremot har måhända styrandets ädla konst förfallit en smula?

+ There are no comments

Add yours