Påvlig surdeg


George Will hade i Washington Post den 18 september en granskande artikel av Påvens och den katolska kyrkans hållning i klimatfrågan. Det finns många kritiker till Påvens något överraskande och fullkomligt vilseförda inhopp i klimatdebatten. Jag översätter här delar av Wills vidräkning med den heliga stolen.

Påve Franciskus förkroppsligar helighet, men kommer släpande på moln av skenhelighet. Med konvertitens okritiska nit omfamnar han oantastligt populära, bevisligen falska och djupt reaktionära idéer. Genomförda skulle de ödelägga de fattiga å vilkas vägnar han gör anspråk på att tala för…

+ There are no comments

Add yours