Patent fördröjer robotiseringen


Den sedan stenåldern ständigt pågående automatiseringen, som numera ofta kallas för robotiseringen, fördröjs av patent. Ett exempel på detta kan misstänkas vara robotgräsklipparna, som först de senaste åren blivit allerstädes närvarande, gissningsvis på grund av att Electrolux/Husqvarnas patent från 90-talet gått ut.Husqvarnas första solcellsladdade robotgräsklippare dök upp 1992, men började inte säljas i större skala förrän 1995.

+ There are no comments

Add yours