Patent bör avskaffas för frihetens, hälsans och innoverandets skull.


Patent brukar beskrivas som nödvändigt för t.ex. medicinutveckling. Vem skulle investera X miljarder i forskning om konkurrenter kan kopiera slutresultatet till minimal kostnad? Det finns flera starka argument mot detta förenklade synsätt.

+ There are no comments

Add yours