Överutbildar vi våra barn?


Det är inte ovanligt att man studerar tills man är nästan 30 år, och därefter blir yrkesverksam. Då har man ägnat decennier åt studier och har förmodligen en diger studieskuld. Och allt detta för att ”bli något”, för att uppnå en viss nivå av kunskap och färdighet. Överutbildar vi oss?

+ There are no comments

Add yours