Överskott på män är inget som kvinnorna behöver frukta


Har noterat att det slängs ut hypoteser till höger och vänster om att det mansöverskott som kan bli ett resultat av invandringen till Europa kommer att leda till problem. Vilken typ av problem det rör sig om skrivs inte ut i klartext, men det antyds att händelser som de i Köln och Kungsträdgården skulle kunna bli vanligare. Jag har inte kommenterat dessa hypoteser ännu, även om de för mig som familjeekonom ter sig mindre plausibla.

+ There are no comments

Add yours