Överrepresentationen av utlandsfödda


Jag fortsätter att kolla på hur utbetalningarna i en del av välfärden fördelas sig på utlandsfödda respektive svenskfödda. För överrepresentativitet är intressant. Det finns stor sådan vad gäller mottagare av flerbarnstillägg och barnbidrag.
Idag är 19,7 % av befolkningen födda utanför Sverige.