Överlever bankerna det här?


Noterar att den svenska tillväxten är rekordhög. Det har uppstått en paradoxal situation där priserna och arbetslösheten sjunker i kapp. Även i eurozonen råder deflation. Och vi kan därför räkna med att ECB kommer att vidta ytterligare stimulansåtgärder.

+ There are no comments

Add yours