Överblick eller övermakt – att nå förändring


Hur når vi förändring? I såväl privatlivet som samhället i stor handlar det om två nyckelfaktorer: