Ovanligt tydligt om Riksbanken i dagspressen


Ett hus för falskmynteri?
”Riksbanken hade, för att ta två exempel, inte ­jagat den långa svansen av låg inflation om vi bara hade haft ett inflationsmål på 1 procent eller räknat in ökade fastighetsvärden i prisutvecklingen. Där­emot hade vi haft större fokus på de strukturella reformer, den budgetkonsolidering, skattepolitik och de förändringar som ger tillväxt. Allt billigare pengar leder däremot till felinvesteringar och till växande tillgångsvärden som en gång bubblar upp till kriser. […]”

+ There are no comments

Add yours