Optimismen faller snabbt hos småföretagen


Vismas Affärsbarometer visar på snabbt fallande optimism hos småföretagen. Resultaten i affärsbarometern är de sämsta sedan 2012. Under första halvåret 2015 låg Affärsbarometern i topp, men har nu på ett halvår snabbt fallit till de lägsta nivåerna sedan 2012 för försäljningsprognoserna och samma nivåer som för 2013 på inköpssidan.

+ There are no comments

Add yours