Omnämnd i Svenska Dagbladet om basinkomst


Bloggen är i dag omnämnd i Svenska Dagbladet. Maria Ludviksson skriver om borgerlighetens beröringsskräck med socialförsäkringssystemet. Att det tänks väldigt lite nytt om trygghetssystemen.

Den största förändringen som en borgerlig regering genomfört var förändringen av arbetslöshetsförsäkringen 2007. Stora omläggningar, men knappast ett paradigmskifte. Sedan måste man förstås nämna den omläggning som jag själv arbetade med och som genomfördes 2009 – av sjukförsäkringen. Problemet är att den senare förändringen inte i grunden var ett resultat av borgerlig tankeverksamhet, utan en utveckling av ideer som lagts fram av opolitiska tjänstemän på socialdepartementet.

+ There are no comments

Add yours