Om Annies tal till nationen


24/5 sände SVT centerledaren Annie Lööfs tal till nationen. Intressant nog handlade talet nästan helt och hållet om invandring och integration, något de gamla bondeförbundarna knappast kunde ha anat. Centerledaren lyfter fram en rad hot och problem som hon vill bekämpa. Emellertid är hoten direkt eller indirekt kopplade till den invandring och mångkultur hon samtidigt vill lyfta fram som en viktig del av partiets framtidsvision.

De problem hon säger sig vilja lägga resurser på att bekämpa riskerar att förvärras av den politik hon föreslår.

Här är några exempel från talet:

• “Judar och judinnor vågar inte visa sin tro öppet”. (Vilka grupper det är som står för hoten nämns inte).
• “Främlingsfientlighet”. (Vad den beror på får vi inte veta, den bara drabbar landet och måste bekämpas. Kan den påverkas av beslut C varit med om att realisera, som den invandringspolitik Alliansen bedrev när Lööf var näringsminister? Eller det nyligen av C genomtrumfade och starkt kritiserade beslutet att låta afghanska män utan asylskäl få stanna i Sverige?)
• “Terrorism”. (Vilken ideologi är det som står för terrordåden i Sverige och Europa idag?)
• “Islamism”. (På vilket sätt påverkas förutsättningarna att hantera den av centerns invandringspolitik?)
• “Minskad tillit”. (Varför har tilliten minskat? Det finns studier som finner ett negativt samband mellan mångkultur och tillit).
• “Slutenhet”.
• “Parallella skuggsamhällen”. (Vilka är de skuggsamhällena, vad karakteriseras de av?)
• “Sverige riskerar att delas”. (Jag håller med, men vad beror det på? Har Annie någon roll i detta med sin polariserande retorik?)

Och så jobben/integrationen. Framtiden ska enligt Lööf vara “starkare och friare”. Lösningen finns lite oväntat långt tillbaka i tiden, närmare bestämt i 1990-talets Gnosjö. När Annie var 8 år gammal. Från fd Jugoslavien kom flyktingar med ett annat språk, men det var inga problem för ”lokalsamhället” fixade jobb. Utan problematisering jämförs alltså två helt olika samhällen, och helt olika invandringspolitik och invandrargrupper med olika förutsättningar.

1990 (innan ekonomiska krisen) gick det fortfarande att som ung utan utbildning eller arbetslivserfarenhet börja jobba i butik, till exempel. Invandrare från tredje världen var relativt få och Islam hade de flesta väldigt diffus uppfattning om, det fanns helt enkelt inte på radarn i samhällsdebatten. Men Annie Lööf ser inget problem att ta anekdoter från Gnosjö för nästan 30 år sedan som underlag för hur Sverige ska styras med sikte mot 2028.

Hon förklarar att det handlar om ”attityd”, det är nyckeln. ”Vi” ska ändra ”attityd” och på något vis ge invandrare jobb, förslagsvis med sänkta löner (här kan man fråga sig hur en etniskt profilerad underklass påverkar parametrar som ”Sverige riskerar att delas”). Resten av talet understryker hur grunt, naivt och förmodligen farligt Annie Lööfs nyliberala positiva new-age-aktiga tänkande är:

• “Företagsklimat i världsklass”.
• “Ta kampen för värderingar”. (Samtidigt som C ökar invandringen av människor från kulturer som inte självklart delar våra västerländska värderingar).
• “Se människor som resurser”.
• “Se potentialen i människor som vill komma hit”.
• “Se det fantastiska i det som småföretagare gör för att ge människor en chans”.
• “Göra Sverige mer modernt och företagsamt”. (Vad betyder det?).
• “Där trygghet och möjligheter finns i hela landet och för alla”.
• “Jag väljer att gå framåt”.

“Jag vill se ett samhälle som bygger på tillit i stället för misstro”, säger Annie Lööf, samtidigt som hon går all in för att skapa den sortens samhälle som underminerar tilliten.

1 comment

Add yours
  1. 1
    Glenn Johansson

    Centerns ideologi kan sammanfattas med orden: “När nu postmodernismen är här, kan man lika gärna ta i från tårna”

+ Leave a Comment