Om socialistisk konservatism


Från och med igår har vi börjat rulla ut översättningen av Hans-Hermann Hoppes kapitel ”The Socialism of Conservatism” från boken ”A Theory of Socialism and Capitalism” i artikelformat. Det är fem delar och de kommer att publiceras i en artikel varje måndag, fem måndagar i rad. De handlar om försöken att med politiska medel bevara samhällets nuvarande struktur: alltså socialistisk konservatism. Artikeln är viktig för att den inte bara förklarar vilka ekonomiska effekter som pristak, prisgolv och regleringar har, utan också beskriver de sociopsykologiska motiven bakom dessa åtgärder.

+ There are no comments

Add yours