Om en timme presenteras hur lokal demokrati ska minskas i Sverige


Om en timme ska den så kallade Indelningsutredningen presenteras, där ett antal av Sveriges 21 län och landsting ska slås ihop till större regioner, eftersom svenska län är för små för EU. Detta är ett sätt att minska lokal demokrati, lokalt inflytande och lokala sakkunskaper i Sverige. Det spekuleras i media vilt om hur det hela kommer se ut.

+ There are no comments

Add yours