Om den socialliberala megalomanin och myten om den reaktionära vågen


Liksom trotskister alltid kallar sig socialister, marxister eller kommunister, tenderar socialliberaler att alltid kalla sig för “liberaler”.

+ There are no comments

Add yours