Om demokrati, decivilisation och jakten på en ny motkultur


Eftersom alla handlingar fordrar användandet av specifika fysiska medel – en kropp, ett rum, externa objekt – måste en konflikt mellan olika aktörer alltid uppstå när två aktörer försöker använda samma fysiska medel för att uppnå olika syften. Källan till konflikt är alltid och undantagslöst densamma: brist på, eller rivalitet om, fysiska medel. Två aktörer kan inte samtidigt använda samma fysiska medel – samma kroppar, utrymmen och objekt – för olika ändamål. Om de försöker göra det kommer de kollidera…

+ There are no comments

Add yours