Om deltagande i lagen


Hur ser ett samhälle utan en fungerande rättsstat ut? Vanligtvis mycket illa. Detta är ett libertarianskt problem då libertarianer inte gillar staten, och för den libertarian som inte läser historien korrekt ett närmast oöverstigligt problem. Rättsstaten är det stående argumentet för varför en statsapparat behövs, och ett argument som åtminstone 99 procent av befolkningen anser avgöra frågan om den moderna statsbildningens existens slutgiltigt. Men finns det verkligen inget alternativ mellan den moderna statsapparaten och samhälleligt kaos?

+ There are no comments

Add yours