Oknytt eller: Katt, möt laserpekare


“… och era filosofer talar om såväl fotoner som elektriska fält som växelverkar med magnetiska, men vad ni är oförmögna att förstå är att mörket inte är frånvaron av någonting, utan att mörkret är det som försöker tränga sig in.”

+ There are no comments

Add yours