Oklart om Storbritanniens undantag är öppna för Sverige


Det verkar oklart om Storbritanniens undantag i förhållande till EU kommer att vara giltiga bara för Storbritannien, eller även för Sverige och andra länder. När jag tar del av diskussionen om socialförsäkringssystemet i Storbritannien blir jag orolig. Det finns över huvud taget ingen diskussion om hur man kan behöva anpassa de svenska reglerna till en situation med ett stort antal asylsökande.

+ There are no comments

Add yours