Ökade skatteintäkter 2014 trots sänkt skatt


SCB rapporterar nu taxeringsutfallet för 2014. Trots att alliansregimen ökade jobbskatteavdraget med drygt 14 miljarder kronor ökade skatteintäkterna från privatpersoner med 23 miljarder kronor (GSEK). Avdragen på inkomst av tjänst, primärt jobbskatteavdraget, ökade under 2014 med 14.4 GSEK. Ändå ökade skatten på inkomst av tjänst totalt med 23 GSEK. SCB skriver: Skatteverket “Ökningen var 14,4 miljarder och uppgick till 100 miljarder kronor. Den här ökningen berodde framför allt på införandet av det femte jobbskatteavdraget. Totalt sett ökade därmed den slutliga skatten efter reduktioner med 23 miljarder och uppgick till 620 miljarder kronor.”

+ There are no comments

Add yours