Oh, the irony…


Ironin i att ett vänsternätverk med namnet “Allt åt alla” lägger ned sitt frivilligarbete på grund av resursbrist. Ibland blir verkligheten helt enkelt för verklig. Även för drömmare och idealister.

+ There are no comments

Add yours