OECD: Evig högkonjunktur i Sverige


OECD har rökt på mer än vanligt. Man lägger nu en prognos om evig högkonjunktur i Sverige, eller åtminstone till och med 2017. Den nya prognosen höjer BNP-tillväxten till +3.1% för 2016 och +3.0% för 2017. Då är alltså Sveriges ekonomi redan på väg in i överhettning om man ska tro Konjunkturinstitutet.

+ There are no comments

Add yours