Och detta är bara början


Frågan om kontanter i förhållande till elektroniska betalningsmedel är ett mycket belysande exempel på flera nutidsfenomen. En minsta gemensam nämnare är bekvämligheten eller lättjan, kanske rent av. Så länge det, så att säga, flyter på är man helt enkelt mindre benägen att se principer och konsekvenser.