A- och B-laget i Sverige


Hur ser klassklyftorna ut i Sverige idag, och vilka är det som vidmakthåller dem? Går dagens klassklyftor mellan arbetare och tjänstemän? Nej, det finns gott om exempel på arbetare som har högre årslön än tjänstemän. Räknar vi inte med de högst avlönade chefstjänstemännen, så är det faktiskt fel att tala om klassklyftor. Är det mellan kvinnor och män som klassklyftan finns? Det finns de som hävdar det, när de exempelvis tittar på antalet män i bolagsstyrelser och jämför med antalet kvinnor.

+ There are no comments

Add yours