Obildade Miljöpartister: “Fredsdepartementet” och 1984 är här


En av motionerna på Miljöpartiets kongress handlade om att man skulle inrätta ett särskilt fredsdepartement. Därmed visar man utmärkt på svenska skolans förfall då fredsdepartement eller fredsministeriet (eng ministry of peace) hittades i Orwells bok 1984.Man kan säga att valet av ordalydelsen fredsdepartement både visar på dålig litterär bildning och svenska skolans förfall, samt även på att Miljöpartiet är ett socialistisk parti.

+ There are no comments

Add yours