Obamas olagliga styre


Ingen amerikansk president har som Obama utnyttjat möjligheten att avge executive orders. Nu har rättsprocesserna börjat hinna ikapp honom. Den 26 juni 2015 förklarade domaren Antonin Scalia i Supreme Court att Obamas executive order om nya regler för bland annat kvicksilver var oproportionerliga då de skulle kosta miljarder dollar att genomföra och bara sparade några få dollar i skador. Den 28 juli dömde Brett Kavanaugh i Washington DC circuit court of appeals att EPA hade ålagt delstaterna utsläppsminskningar av svaveloxid och kväveoxid som vida överskred de befogenheter Supreme Court tillåtit.

+ There are no comments

Add yours