ÖB: Sverige utsatt för attacker av Ryssland


Överbefälhavaren Micael Bydén säger nu uttryckligen att Sverige är utsatt för den sjätte generationens krigföring i form av hybridangrepp från Ryssland via cyberattacker mot svenska försvaret, myndigheter och näringsliv. Kan själv bekräfta detta sedan tidigare från ett flertal olika källor inom myndigheter och näringsliv, men har legat lågt med det i skrift. Överbefälhavaren säger följande till Sydsvenskan:”Man försöker tränga in i våra tekniska system. Försvarets och näringslivets. Det är desinformation med strategisk kommunikation. Det är tydligt att man vill skapa osäkerhet för oss och för samhället i stort.”

+ There are no comments

Add yours