Nyheten som inte blev en nyhet


Tanken om att det som står i våra massmedier skulle bestå av ett slumpmässigt urval av publiceringsvärdiga nyheter visar hur naiv allmänheten är. Det har jag nämligen aldrig trott. Jag är övertygad om att journalisternas värderingar styr vilka nyheter som publiceras. Och det kan vara ett problem om journalisternas värderingar på ett systematiskt sätt avviker från allmänhetens.

Det är därför det är bra med mångfald. När den polska regeringen låter finansdepartementet styra statstelevisionen talas om angrepp på demokratin. Man skulle också kunna se det som ett hot mot demokratin att staten alls finansierar ett statsmedium. Att vi tvingas betala licensavgift, oavsett om vi ställer upp på statstelevisionens politiska agenda eller inte.

+ There are no comments

Add yours