Nya beräkningsmetoder i vården ger högre utgifter


Europeiska national och regionalräkenskapssystemet (ENS) och A system for health accounts (SHA) är begrepp som få utanför branschen hört talas. Ganska få i vårdbranschen också. Men när principerna för att beräkna sjukvårdskostnader ändras blir rangordningen mellan länderna också annorlunda.
Nya sätt att beräkna sjukvårdsutgifterna gör att Sverige går från att vara ett land med genomsnittliga sjukvårdsutgifter till att bli ett land med relativt höga sjukvårdsutgifter.

+ There are no comments

Add yours