NTE-tjänsteman: Avvisa 6 000 “rent trams”


Nedanstående text är förstahandsuppgifter från en tjänsteman som arbetar med avvisningar åt Nationella Transportenheten, NTE. Det är dessa som hanterar verkställningarna av avvisningsbeslut. Systemet har redan kollapsat på grund av arbetsbördan, och det är antagligen helt orimligt att öka takten.

+ There are no comments

Add yours