NSA har ett nytt vapen – dockan Barbie


Myndigheterna har hittat ett nytt sätt att spåra terrorister. Även om pappa och mamma har vett nog att hålla tyst om lagret med C-4 i källaren är det inte lika säkert att barnen håller tand för tunga. NSA har därför utvecklat en ny Barbie som avlyssnar allt som barnen talar om och sedan kopplar upp sig mot det lokala nätverket för att skicka informationen till vederbörlig myndighet. I programvaran till Cyberbarbie finns förstås bakdörrar som NSA kommer att använda. Som tack för Mattels utvecklingskostnader – som betalas av staten. Public/private partnership kallas det.

+ There are no comments

Add yours