Nova Arminius – In the lack of god


Metal är på många sätt folkmusik för européer. Det blir inte minst uppenbart om man jämför med mycket av det som idag produceras och distribueras av kulturindustrin, ”we now have the misfortune of living in a vulgar and blatant age” som Cyril Scott uttryckte det.