Norrlandskolonialismen


Rickard Axdorff skrev i Skogsaktuellt nr 11, 16 december 2015, en ledare om hur vinsterna från skogen och vattenkraften samlas på hög i bolag skrivna i Stockholm. Tänk om det var enda problemet! Inte ens en så insatt person som Axdorff ser hela vidden av problemet. Vi har så länge jag kan minnas tjatat om att vinsterna från Norrlands råvaror går Norrland förbi. Redan på 60-talet talade Sara Lidman om hur skogen, malmen, älvarna samt de uppfostrade och utbildade ungdomarna försörjde Stockholm.

+ There are no comments

Add yours