Nollräntespöket


Styrräntan sänktes till noll av Riksbanken häromdagen. Det betyder att det blir billigare att låna till exempelvis bostäder, och att de som har stora obundna lån får lägre avgifter. Allt väl så? Ja, åtminstone kortsiktigt. På ett långsiktigt plan ser det emellertid värre ut.

+ There are no comments

Add yours