Nej, USA nettoexporterar inte olja


USA ska ha lättat på sin lagstifning och tillåter nu även export av obehandlad råolja. Det innebär en marknadsliberalisering, men inte att USA är självförsörjande på olja vilket en del vill framställa det som. USA är fortfarande en nettoimportör av olja. USA har sedan tidigare exporterat raffinerade bränslen – man har haft överskott på diesel och underskott på bensin. Råolja finns i olika kvaliteter, som lämpar sig olika väl för raffinering till olika bränsletyper och olika raffinaderier är byggda för att hantera vissa kvaliteter utan behov av större ombyggnader. Vad USA nu gör är att effektivisera marknaden, vilket är hög tid.

+ There are no comments

Add yours