Nej, 72 timmar räcker inte


Devisen om 72 timmars försörjningsberedskap för hushåll börjar få allerstädes spridning. Detta är dock inte någon siffra som dimensionerats utifrån t ex det civila försvarets behov och är egentligen tagen ur luften. Ser man till vårens försvarspolitiska inriktningsproposition så anges 5 – 10 dygn, dvs 120 – 240 timmar. 72-timmarsbegreppet saknar vetenskaplig grund, utan har sin bakgrund från 50-talets USA, då man skulle klara 72 timmar i kärnvapenskyddsrum. Förvisso är 72 timmars försörjningsberedskap för ett hushåll bättre än inget, men det är fortfarande för lite…

+ There are no comments

Add yours