Negativa skatteintäkter att vänta


Lennart Flood, en gång min lärare i ekonometri på forskarutbildningen i nationalekonomi, skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt att regeringens avtrappning av jobbavdraget sannolikt inte ger några skatteintäkter alls. Personligen tror jag det är värre än så, och jag ska försöka förklara varför. Informationstekniken har gjort det avsevärt lättare att behandla information och att skriva kontrakt. Det innebär att administrationskostnaderna för att driva företag minskar.

+ There are no comments

Add yours