Nätövervakningen sprider sig till köttvärlden


Läser om de oidentifierade flygande föremålen som bevakar invånarna i USA. Det verkar som om massövervakningen inte är begränsad till nätet – även den fysiska världen ska övervakas. Inget demokratiskt beslut har fattats – vi har inte fått rösta om huruvida vi ska bli massövervakade eller inte. Myndigheterna tycker bara att det är praktiskt att kunna övervaka befolkningen.

+ There are no comments

Add yours