Näthatet 1


Utredaren Gudrun Antemar har nyligen presenterat regeringens utredning Integritet och straffskydd. I de allmänna utgångspunkterna konstaterar man på sida 21 att forskningen visat att kvinnor, flickor och pojkar på nätet utsätts för kränkningar av sexualiserad art. Men vänta, fattas det inte en grupp människor där? Aha, män kan inte kränkas, det borde jag ju känt till! De uttrycker sig mycket kryptiskt om integritetskränkning. Utsagor som genom att skapa oro, bör uppfattas som hot, och ska därför betraktas som ett integritetsbrott.

+ There are no comments

Add yours