“Närhet till natur och kommunikationer”


Närhet till natur och kommunikationer brukar vara något som slängs med kring vartenda nytt bostadsområde. Och mycket riktigt visar en undersökning från SBAB att just kommmunikationerna och närheten till natur (ej parker) är det viktigaste för attraktiva bostadsområden. I topp hamnar just närheten till kommunikationer (59%) tätt följd av närhet till naturområden (57%), samt attraktiv naturmiljö (55%). Detta kan ställas i kontrast till artificiella miljöer, som närhet till parker, som bara tilltalar 37%. Däremot är trams som sport, arenor och nöjes- och kulturliv det allra minst viktiga, där endast 23% finner tillgängliga sportaktiviteter, 25% aktivt folkliv och 30% aktivt kultur eller nöjesliv viktigt. Slutsatsen är att kommunhybrisens byggande av evenemangsarenor och multianläggningar inte höjer attraktiviteten för orten eller bostadsområdet alls. Det är bara monument över låga räntor, fartblinda politiker och små högljudda lobbygrupper.

+ There are no comments

Add yours