Nära, men ingen hare


För mig var det med Björn Wahlroos allt startade. Hans bok ”Marknader och Demokrati – uppbrott från majoritetens tyranni” fungerade som en dörröppnare till den värld av ekonomiska och moraliska teorier som präglat min sinnevärld de senaste åren. Wahlroos citerade Ayn Rand ganska flitigt i sin bok, vilket gjorde att jag ville läsa något av henne. Så min väg in i den libertarianska tankevärlden var, som för så många andra, via Rand.

+ There are no comments

Add yours