När vinsthypotesen förkastats


Regeringen presenterar i dag en särskild utredare som ska ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Nästan som av en tanke skriver Dagens Nyheter att Inspektionen för vård och omsorg ånyo riktar hård kritik mot Koppargården – det särskilda boendet som utsattes för hård kritik. Då var det företaget Carema som stod i centrum för kritiken, nu är Koppargården åter i kommunal regi, men inget tycks ha blivit bättre.

+ There are no comments

Add yours